Ước gì. 
(Trong tập thơ: Quê hương)

 Ước gì ta có làng hoa. 
Ở ngay đồng ruộng quê nhà Song Khê.
Ước gì ai cũng đam mê.
Trồng hoa cây cảnh chẳng hề quản công.
Ước gì ta có cánh đồng.
Đầy Đào, đầy Quất, đầy Hồng, đầy Sen.
Ước gì điền xá gần hơn.
Cho ta học tập sớm hôm luyện rèn.
Để ta có thế tiến lên làm giầu.

LAM SƠN TỤ NGHĨA 
(Trong tập thơ - Quê hương) 

 Anh hùng tụ nghĩa thuở Lam sơn.
Kháng chiến gian nguy chí chẳng sờn.
Lê Lợi khởi binh thề cứu nước.
Nghĩa quân quyết chiến giữ giang sơn.
Xương Giang máu giặc đầy đồng nội.
Cần Trạm xác thù tựa núi non.
Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo.
Non sông đất Việt mãi trường tồn.

No comments :

Post a Comment