.

Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Nơi thường trú:
Quá trình công tác:
Kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ngày ........./............/...........
Kết nập vào Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày.......tháng.......năm.........
Từ ngày......tháng......năm............
- Nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam.
đơn vị đóng quân: D....F....QK I
đến ngày .............tháng ...........năm..............
Xuất ngũ về
Thội việc về địa phương ngày...../..../..........
- Từ ngày...../........../.2002 đến ......./........./ 2004
   Phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Yên Khê. (
  Khóa...V. - Nhiệm kỳ 1
- Từ ngày...../........../.2010 đến ......./........./ 2012
 Phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Yên Khê.
  Khóa..IX.  Nhiệm kỳ 2
- Từ ngày...../........../.2012 đến ......./........./ 2014
 Khóa X.   Nhiệm kỳ 3
- Từ ngày...../........../.2014 đến ......./........./ 2016
  Khóa XI.   Nhiệm kỳ 4.

Email: giapnambg@gmail.comNo comments :

Post a Comment