Friday, 24 April 2015

SONG KHÊ THĂM ĐỒNG

Sáng nay 24/4/2015 thường trực UBND xã Song Khê tổ chức thăm đồng, kiểm tra tình hình phát triển lúa chiêm, tình hình sâu, bệnh hại lúa và hệ thống mương máng, giao thông nội đồng.
 Thành phần có các đ/c bí thư chi bộ, trưởng thôn 3 thôn, có các đại diện công ty làm quốc lộ 1A mới, các đ/c địa chính, văn phòng UBND xã.
Sau đây là hình ảnh buổi thăm đồng:

No comments :

Post a Comment