Thursday, 2 April 2015

HỘI LÀNG LIÊM XUYÊN 2015

Chiều ngày mồng 9 tháng hai, cán bộ nhân dân thôn Liêm Xuyên và sư thầy bản tự long trọng khai mạc lễ hội truyền thống của làng.

Về dự lễ hội có các đ/c TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã Song Khê, có các đ/c Ban chi ủy, BLĐ các thôn trong xã và xã bạn Tân Mỹ, Tăng Tiến - Việt Yên. Có các lãnh đạo công ty đóng trong địa bàn, cùng toàn thể cán bộ nhân dân trong thôn. Lễ khai mạc trang nghiêm trọng thị, sau bài phát biểu khai mạc lễ hội của ông Hoàng Văn Thích - trưởng thôn, trưởng BTC, già làng Đào Văn Tích đánh trống khai hội, sau hồi trống rộn giã các đại biểu làm lễ dâng hương Linh Quang tự. Sư thầy Thích Đàm Luyện thực hiện các ghi lễ tôn giáo.
Hội làng Liêm Xuyên được tổ chức trong hai ngày, mồng 9 và mồng 10 tháng 2 hàng năm, chung tâm lễ hội tại Linh Quang tự.
Sau đây là một số hình ảnh của lễ hội:


No comments :

Post a Comment