Sunday, 28 September 2014

ĐẠI HÔI -HỘI SINH VẬT CẢNH XÃ SONG KHÊ

Hôm nay 28/9/2014 thường trực UBND xã, HSVC xã Song Khê tổ chức đại hội tổng kết nhiệm kỳ HỘI SINH VẬT CẢNH.
Đại hội nhằm nhận xét những điểm mạnh, điểm yếu trong nhiệm kỳ qua, đại hội bầu BCH mới nhiệm kỳ 2014-2019.
  Sau buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Đại hội đã bầu được 07 thành viên trong BCH, ông Lý Đình Thành chủ tịch hội, 04 ông phó chủ tịch, ông Đào Mạnh Tiến thư ký hội.
Những hình ảnh trong Đại Hội.No comments :

Post a Comment