Wednesday, 20 August 2014

ĐIẾU VĂN Đ/C TRỊNH VĂN THÀNH

Kính thưa hương hồn đ/c Trịnh Văn Thành!
Kính thưa gia đình tang chủ!                                                            
Kính thưa các vị khách quý, thân hữu, bạn bè gần xa của gia đình!
Thưa toàn thể nhân dân!
   Đ/c Trịnh Văn Thành  sinh năm 1947 trong một gia đình nông dân, sớm giác ngộ cách mạng tại thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.
  Thân phụ của đ/c là một chiến sỹ du kích trong lực lượng Việt Nam độc lập đồng minh, một liệt sỹ cách mạng.
Download tai day ( đã tải : lan )

No comments :

Post a Comment