Friday, 22 August 2014

HỘI ĐỒNG NIÊN 1947 VIẾNG Ô TRỊNH XUÂN THÀNH

Kính thưa vong linh ô Trịnh Xuân Thành
Kính Thưa gia đình tang chủ.
Kính thưa các đ/c lãnh đạo Đảng, chính quyền thôn Yên Khê.
Kính thưa các ông bà đại diện ban nghành đoàn thể, cùng toàn thể nhân nhân trong thôn.
Nhận được tin ô Trịnh Xuân Thành ra đi không còn nữa, giờ phút này đứng trước án tiền, hội đồng niên sinh năm 1947 đứng trước án tiền có lời điếu.
 Tác giả: Nguyễn Văn Mịch.

No comments :

Post a Comment