Sunday, 20 July 2014

ĐIẾU VĂN CỤ NINH THỊ NHÀI

Kính thưa hương hồn cụ Ninh Thị Nhài!
Kính thưa gia đình tang chủ!                                                            
Kính thưa các vị khách quý, thân hữu, bạn bè gần xa của gia đình!
Thưa toàn thể nhân dân!
   Cụ Ninh Thị Nhài  sinh năm 1932 trong một gia đình nông dân, sớm giác ngộ cách mạng tại thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.
  Thân phụ của cụ là một chiến sỹ du kích trong lực lượng Việt Nam độc lập đồng minh, một liệt sỹ cách mạng.
Download tai day ( đã tải : lan )

No comments :

Post a Comment