Friday, 18 April 2014

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ

DIỄN VĂN KHAI MẠC
Download ( đã tải : Lần )
HỘI NGHỊ CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH THÔN YÊN KHÊ
Của ông Giáp Văn Nam – trưởng thôn
(ngày19 tháng 4 năm 2014)

Kính thưa các đồng chí thay mặt BCH đảng bộ xã Song Khê, các đ/c HĐND,  thường trực ủy ban nhân dân, MTTQ xã.

Kính thưa các đ/c Nguyên là thường trực đảng ủy, chủ tịch xã Song Khê đâng nghỉ hưu tại địa phương.
Kính thưa các đ/c nguyên bí thư – chủ nhiệm HTX, trưởng thôn Yên Khê qua các thời kỳ.    
Kính thưa các cử tri đại diện cho hơn 400 hộ gia đình trong thôn.
Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị.
  Thực hiện Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang.
  Thực hiện kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/3/2014 của UBND xã Song Khê về việc bầu cử trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2014-2016.
  Thực hiện nghị quyết chỉ đạo của chi bộ thôn, nghị quyết Hội nghị nhân dân nhiệm kỳ 2011-2013.

No comments :

Post a Comment