Friday, 18 April 2014

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THÔN

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011 – 2013
KẾ HOẠCH NHIỆM KỲDownload ( đã tải : Lần ) 2014 – 2016

Đ/c Tuấn:
1.     Văn Nghệ chào mừng.(01 bài tốp cac – 2..3..bài đơn ca…)
(đ/c Nam tặng hoa – phong bì)
2.     Chào cờ ( Quốc ca)
3.     Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu:

Kính thưa các đ/c lãnh đạo. 
Kính thưa các đại biểu.
Thực hiện Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang.

No comments :

Post a Comment