Monday, 10 March 2014

Điều tàu hải quân đi xác minh mảnh vỡ kim loại lớn trên biển

No comments :

Post a Comment